Sanacija odlagališta otpada Ilovac u trećoj je fazi

KARLOVAC – Sanacija odlagališta otpada Ilovac traje od 2007.godine i u dosadašnje dvije faze utrošeno je više od deset milijuna kuna. U tijeku je i treća faza sanacije u koju će biti uloženo dva milijuna i 354 tisuće kuna. Završetak radova očekuje se u kolovozu.

Ova treća faza iznimno je bitna praktički i zadnja koju mi radimo kao Karlovčani. Zadnja četvrta faza sa zatvaranjem ovog procesa će prijeći na nacionalnu razinu i za nju će biti odgovorna država, kao i za sva ostala pitanja. Ovo je vrlo ozbiljan posao, i još nisu svi problemi riješeni. Zahvaljujem svim građanima i građankama, posebno Ilovčanima na velikom strpljenju kao i ostalim naseljima uokolo Ilovca, rekao je gradonačelnik Jelić.

 


ilovac_02

Ivan Polović, direktor gradske tvrtke Čistoća, upoznao ja na danas održanoj konferenciji za novinare s trećom fazom sanacije odlagališta otpada Ilovac. Sanacija koja je u tijeku, rekao je Polović, obuhvaća sanaciju gornjeg pokrovnog sloja dviju bočnih ploha, odnosno plohu do bajera, kao i plohu uz šumu, zatim uređenje obodnog kanala sa taložnicama za oborinske vode oko cijelog tijela odlagališta, kao i izgradnju dijela obodne prometnice na samom odlagalištu.  Uz tvrtku Čistoća, troškove sanacije snose i Grad Karlovac i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u omjeru 50:50 posto. Nakon završetka navedenih radova slijedi nova faza koja podrazumijeva postavljanje još devet plinskih zdenaca i njihovo spajanje na plinsku baklju.

Gradonačelnik Damir Jelić podsjetio je kako je tvrtka Čistoća u proljeće 2007. godine radila izvan zakonskih okvira. Naime, otpad se dovozio ilegalno, a na smetlištu su gotovo svakodnevno izbijali požari i širili se neugodni mirisi. Danas odlagalište posluje u skladu sa zakonom. – Podsjetio bih da je 2007. godine Čistoća praktično radila van zakonskih okvira. Danas Čistoća radi unutar svih zakonskih okvira. Svi kamioni imaju dozvole za prikupljanje i dovoz te ovaj prostor ima građevinsku dozvolu, kazao je Jelić. Gradoačelnik je pohvalio radove poglavito stoga što se unatoč ekonomskoj krizi odvijaju duplo brže nego što je u planu, a posebno je naglasio važnost dobre suradnje s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koja nekada nije bila sjajna. – U današnje vrijeme ekonomske krize, ono što smo zacrtali ide dvostruko bolje nego sam plan. To govori o jednoj iznimnoj ozbiljnosti rada i tvrtke Čistoća te o dobrom odnosu s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U početku je sve bilo naopako u Fondu, tako da i ovi radovi, zbog Fonda, kasne godinu dana, istaknuo je gradonačelnik Damir Jelić.


Na samo odlagalište do sada je odloženo više od 800 tisuća kubičnih metara komunalnog i neopasnog otpada. Ilovačko odlagalište bi moglo biti u funkciji najduže do 2018. godine do kada se može odložiti još maksimalno 250 tisuća tona otpada. No do tada već će u funkciji biti Centar za gospodarenje otpadom.

ilovac_03