Ljetno radno vrijeme i u Uredu državne uprave

KARLOVAC – Nakon PU karlovačke te Gradske knjižnice i Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji prelazi na ljetno radno vrijeme. Tako karlovački ured te Ispostave Ureda u Dugoj Resi, Slunju, Vojniću, Ogulinu i Ozlju od 17. lipnja do 30. kolovoza radit će od 7 do 15 sati. Dnevni odmor za službenike i namještenike, koji rade u službama i ispostavama bit će od 10,30 do 11 sati.