KABA

Zbog golemog broja zahtjeva za legalizaciju raspisuje se natječaj za nova zapošljavanja

KARLOVAC – Ukupno 17 tisuća zahtjeva za legalizaciju brojka je koja je zaprimljena u Karlovačkoj županiji. Po naputku Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja barem 80% predmeta trebalo bi biti riješeno do kraja 2015. godine. Do sada je riješeno oko 300 predmeta. Trenutno na rješavanju radi 15 djelatnika. Već ovaj mjesec će biti raspisan natječaj za nova zapošljavanja, točnije dvanaest referenata i dva administrativna djelatnika. Uz dobru organizaciju i učinkovitost, većina predmeta trebala bi biti riješena u zadanom roku.