KABA

Problemi i izazovi mladih u sustavu skrbi

KARLOVAC – Projekt “Mladi u sustavu skrbi u Karlovcu” predstavljen je danas u Knjižnici za mlade. Cilj projekta bio je poticanje socijalnog uključivanja mladih ljudi iz Domova za djecu u zajednicu, a prema riječima voditelja projekta on nije završen, već će vjerojatno biti nastavljen.

Mladi u sustavu skrbi posljedica su društvenih zbivanja u Hrvatskoj, kaže sociolog Branko Ančić, koji dodaje da je u našoj zemlji prisutan rast socijalnih nejednakosti. Stoga ne čudi što mnogi mladi imaju problema pri integraciji u društvo.

Mladi su nepovjerljivi, što je posljedica nesigurnosti koja danas vlada u društvu, a mladi u sustavu skrbi još su više pogođeni nego njihovi vršnjaci koji imaju svoje obitelji.

Istraživanje u obliku intervjua obuhvatilo je 20 mladih ljudi u dobi od 13 do 20 godina, a detektirano je pet najvećih problema: zapošljavanje, stigmatizacija, korištenje informatičkih tehnologija, povećanje društvene uključenosti djece u slobodne aktivnosti, te jačanje institucionalnih okvira na lokalnoj razini za veću uključenost mladih.

U sklopu istraživanja djece iz Doma Vladimir Nazor provela su tjedan dana u Bugarskoj u trening kampu, gdje im je prema riječima ravnateljice Maje Vučinić Knežević bilo prekrasno, ali i naporno. Imali su priliku pokazati svoje vještine, dokazati sebe, te pokazati koliko mogu biti angažirani i aktivni.