KABA

Stanišić: Popustio sam vijećnici Novaković Matanić, no ubuduće ću biti čvršći

KARLOVAC –  Iz Gradske uprave stiglo nam je priopćenje predsjednika Gradskog vijeća Mihovila Stanišića, kao reakcija na optužbe izrečene na konferenciji za medije Kluba vijećnika SDP-a, HNS-a i HSU-a održanoj u pauzi sjednice Gradskog vijeća 26. rujna, a vezano uz rad vijeća.

Priopćenje objavljujemo u cijelosti:

Prigovor gđe. Marine Novaković Matanić da predsjednik Gradskog vijeća nedopustivo vodi sjednicu sa naglaskom na vijećnička pitanja na aktualnom satu, nije istinit. Sugerirao sam vijećnici da vijećničko pitanje vezano uz Gradsku knjižnicu, može postaviti u raspravi o Izvješću o radu Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić”, koje je točka dnevnog reda. No inzistirala je da to pitanje postavi u aktualnom satu što sam i prihvatio, te ga je postavila.

Na prvo pitanje su joj odgovorili pročelnica Upravnog odjela za financije Lidija Malović i gradonačelnik Damir Jelić, a po Poslovniku Gradskog vijeća (čl.81) predviđeno je pitanje uputiti jednoj osobi – dužnosniku ili pročelniku, što znači da sam joj kao predsjednik Gradskog vijeća omogućio dva odgovora na jedno pitanje.

Nisam dozvolio kršenje Poslovnika vezano uz pitanje vijećnice Novaković Matanić upućeno drugom vijećniku Gradskog vijeća, na što nema pravo temeljem Poslovnika (čl.80)

Daljnje kršenje Poslovnika pokušala je vijećnica učiniti i u iznošenju mišljenja (čl.83) kada nije bila zadovoljna odgovorom, te je u dopunskom pitanju tražila odgovore pročelnice Lidije Malović i ravnateljice Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić” Fride Bišćan, od koje u izvornom pitanju nije tražila odgovor.

Svaki vijećnik ima pravo postavljati pitanja na aktualnom satu (čl.80), no ima i obvezu držati se Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Karlovca.

Druga neistina iznesena na konferenciji za novinare odnosi se na inicijativu formiranja predsjedništva Gradskog vijeća po uzoru na predsjedništvo Županijske skupštine, usmjereno ka kvalitetnijem pripremanju sjednica Gradskog vijeća.

Gđa. Marina Novaković Matanić je izjavila da je predsjednik Gradskog vijeća odbio takvu inicijativu. Istina je da sam osobno podržao tu inicijativu i naglasio da trebam konkretan prijedlog za izmjenu i dopunu Poslovnika o radu Gradskog vijeća, u kojem do sada nije predviđeno Predsjedništvo Gradskog vijeća. Izrazio sam i čuđenje, zbog čega na prvoj radnoj sjednici Gradskog vijeća, na kojoj je bila točka dnevnog reda Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća, nije predložen takav prijedlog od kluba vijećnika ili od bilo kojeg vijećnika, te da bi ga i tada podršao.

Mišljenja sam da vijećnici Marini Novaković Matanić nije stalo do kvalitetnog rada Gradskog vijeća po Poslovniku i komunikaciji sa predsjednikom Gradskog vijeća, već se medijski eksponira pa makar i neargumentiranim optužbama.

Naglašavam da sam u petak, 27. rujna kontaktirao vijećnika Mohorića koji je rekao da nema primjedbi na vođenje sjednica. Kontaktirao sam i gđu. Novaković Matanić da mi objasni gdje sam uskratio njezino pravo na vijećničko pitanje, obećala da će mi se javiti u ponedjeljak dopodne, no nije se javila.

Slijedom navedenog, ubuduće ću se puno čvršće pridržavati Poslovnika o radu Gradskog vijeća i manje ću tolerirati njegovo kršenje.

Predsjednik Gradskog vijeća
Mihovil Stanišić

U prilogu je poslan i izvadak iz Zapisnika 2. sjednice Gradskog vijeća gdje je prijepis pitanja sa aktualnog sata, kao potvrda priopćenja, kojeg možete pogledati u galeriji.

{rokbox album=|myalbum|}images/stories/vijesti/stanisic_matanic/*{/rokbox}