KABA

Belavić: Želimo da Karlovac postane najprihvatljiviji grad za nove investicije

KARLOVAC – Posao Grada Karlovca ne smije biti samo pomoć u izradi izmjena Generalnog urbanističkog plana, nego se mora uključiti i za sebe tražiti određeni prostor, kazao je predsjednik HSLS-a Dragutin Belavić, osvrčući se na sjednicu Gradskog vijeća. Autocestom Zagreb Karlovac na dan prođe 36 tisuća vozila, godišnji prosjek je 4 do 5 milijuna putnika koji prolaze pored Karlovca. Podatak je to na koji ne možemo biti mirni, smatra Belavić, već te ljude treba skrenuti i zadržati u gradu turističkom i gospodarskom ponudom.

Jedini način je izmještanje čvora, čiju realizaciju odlukom vijeća, možemo uskoro i očekivati. Zadovoljan je izmjenama jer je cijelo vrijeme to bio cilj i interes HSLS-a. Izmještanje čvora sjeverno, ključno za pokretanje razvoja grada. To će potaknuti nova zapošljavanja te investicije kojima je Grad kroz poreze i prireze povećati prihodovnu stranu proračuna.

Ta sredstva, mišljenja je Belavić, nadoknadile bi sredstva u proračunu koja dolaze iz komunalnih doprinosa. Naime za investotore to je faktor koji ih odvlači ako odmah u startu moraju uložiti 20 tisuća kuna za doprinose. Zato odlaze u zonu Logorište gdje ovog nameta nema. Grad kroz doprinose uprihodi 2 milijuna kuna što je tek 1 posto proračuna.

To je za nas ograničavajuće za investicije te ćemo inzistirati da se taj namet ukine, poručio je Belavić, dodajući da će time Karlovac postati najprihvatljiviji grad za nove investicije.

Primjer tome je Barilović u čiji se proračun novim zapošljavanjima kroz prireze i poreze te komunalnu naknadu slijeva 6 milijuna kuna.