Hitna sjednica Odbora za Statut i Poslovnik; SDP neugodno iznenađen promjenama

KARLOVAC – Predsjednik karlovačkog Gradskog vijeća Mihovil Stanišić za danas je sazvao hitnu sjednicu Odbora za Statut i Poslovnik. Iz karlovačkog SDP-a su poručili kako su neugodno iznenađeni prijedlogom promjena Poslovnika Gradskog vijeća Grada Karlovca. Naime, kako su javili iz SDP-a predsjednik Gradskog vijeća predlaže neke promjene Statuta i Poslovnika, koje se mogu nazvati diktaturom.

Pismo javnosti koje su poslali iz SDP-a prenosimo u cijelosti:

1. Predsjednik i potpredsjednici Gradskog vijeća čine Predsjedništvo Gradskog vijeća. Predsjednik Gradskog vijeća na sjednicu Predsjedništva može pozvati predsjednike klubova vijećnika i predsjednike radnih tijela Gradskog vijeća.

Klub SDP je predlagao da se osnuje Predsjedništvo, ali ne da njega čine samo predsjednik i potpredsjednici, nego da ga i čine svi Klubovi stranaka, kao i nezavisni vijećnici, a ne da se oni pozivaju samo po potrebi.

2. Do sada je aktualni sat prema poslovniku trajao u pravilu do dva sata, taj članak se briše i sada glasi „aktualni sat traje 1 sat ukoliko vijeće ne odluči drugačije”.

Vladajuća većina HDZ-HSP dr.A.Starčević-HSS-HSLS s ovim činom pokazuje strah i ne želi dopustiti oporbi postavljanje neugodnih pitanja na koje najčešće nemaju odgovore,te ne dozvoljavaju da se na aktualnom satu potiče rasprava o pitanjima od važnosti za grad Karlovac. Jer već je dobro poznato da se pod točkama dnevnog reda ne stavljaju pitanja važne za gospodarski razvitak grada Karlovca, nego samo one tehničke točke.

3. U članku 80. do sada je stajalo da svaki vijećnik ima pravo postaviti tri vijećnička pitanja, a sada se to briše, te se sada to zamjenjuje sa riječima „najviše dva vijećnička pitanja”, a u istom stavku riječi „najviše tri minute”, zamjenjuje se riječima „najviše dvije minute”, te se i dodaje sljedeći tekst „ time da drugo pitanje može postaviti samo ako u vremenu određenom za trajanje aktualnog sata nema više prijavljenih članova vijeća za postavljanje prvog pitanja”.

Do sada su građani jedino mogli preko oporbe postavljati „škakljiva” pitanja gradonačelniku i njegovim suradnicima, također na ovakav način su građani jedino direktno mogli dobivati odgovore na njihova pitanja, a sada vladajući žele ukinuti to pravo svim građanima.

Ovakvim prijedlogom promjenama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Karlovca predsjednik vijeća Mihovil Stanišić očito se ugledao na gradonačelnika Damira Jelića i njegove nedavne izjave u medijima o intelektualcima tipa Hitlera i Staljina, te će vjerojatno njegov sljedeći potez biti preimenovanje Gradskog vijeća u Gradski stan, te će sebe najvjerojatnije proglasiti DIKTATOROM.

U slučaju da se ovakve izmjene usvoje na Odboru za Statut i Poslovnik, prema čl.14 Poslovnika Gradskog vijeća Grada Karlovca pokrenuti ćemo postupak razrješenja predsjednika Gradskog vijeća.


Predsjednik Kluba vijećnika SDP                          Potpredsjednica Gradskog vijeća Grada Karlovca

Josip Benčić                                                       Marina Novaković Matanić

error: Content is protected !!