Sastanak predstavnika Hrvatskih voda i gradskih čelnika

KARLOVAC – Sastanak gradskih čelnika s predstavnicima Hrvatskih voda došao je u pravi trenutak – jutro nakon vodenog vala koji je ostavio traga na širem karlovačkom području. Generalni direktor Ivica Plišić sa suradnicima sam se imao priliku uvjeriti u silinu karlovačkih rijeka.

Na sastanku je riječi bilo o ulaganjima u zaštitu od poplava, potrebna je intenzivnija izgradnja nasipa i ostalih objekata koji su nužni za što bolju i efikasniju zaštitu, kaže Plišić.

Moglo se tako čuti da je na širem karlovačkom području u planu izgradnja još nekoliko hidroelektrana, no financijska sredstva su kao i uvijek najveći problem. Na razini Hrvatske godišnje se uloži 100 milijuna kuna u izgradnju objekata, na karlovačkom području ove godine je uloženo 3,5 milijuna kuna. Problem je i otkup zemljišta, stoga su bitni ovakvi sastanci, jer jedinice lokalne sasmouprave mogu pomoći pri rješavanju tih problema, kaže Plišić.

Ove godine Hrvatske vode za sliv Kupe izdvajaju oko 20 milijuna kuna za redovito održavanje, od toga 13 milijuna u gradu Karlovcu. Studijom o poplavnom području sliva Kupe došlo se do podatka da je poplavama ugroženo 8.350 stanovnika.

Kada će se krenuti u projekte nije rečeno, no prema svemu sudeći za rješenje ćemo se još načekati.

hrvatske_vode1211

error: Content is protected !!