KABA

Zahvaljući projektu “Preuzmite kontrolu, a mi ćemo skrb”, jedna majka pronašla posao

KARLOVAC – Projekt Preuzmite kontrolu, a mi ćemo skrb započeo je u listopadu, a za sada dječji vrtić Gaza pohađa 23-oje mališana čije majke aktivno traže posao. Ukupno će projektom biti obuhvaćeno 60 žena, a jedna majka već je pronašla posao zahvaljujući ovom projektu.

Zahvaljujući projektu uređene su i prostorije vrtića Gaza gdje se odvija skrb o djeci, u kojima je do nedavno bio prostor poliklinike SUVAG, te su doprinijeli da se uredi igralište.

Radi se o specifičnoj skupini djece, za koju period adaptacije još uvijek traje, kaže ravnateljica DV Karlovac Marina Gojak, koja dodaje kako je situacija specifična jer su djeca različite dobi, od jasličara, do predškolaca, a svi dolaze iz obitelji, odnosno nisu socijalizirani.

Uloga Hrvatskog zavoda za zapošljavanje bio je predselekcijski postupak, odnosno odabir majki sa malom djecom, a čitav projekt provodi se u cilju poticanja zapošljivosti, jer su upravo majke s malom djecom najteže zapošljive.

O projektu riječi hvale ima i gradonačelnik Damir Jelić koji kaže kako se nastoji zadržati razina kvalitete u vrtićima, kao i broj zaposlenih ostaviti na istoj razini, ili ga povećati.

Majke su za sada zadovoljne mogućnostima koje im se pružaju ovim projektom.

Projekt je vrijedan nešto više od 232 tisuće eura, a valja reći da će djeca čije majke pronađu posao ostati u redovnom vrtiću.

korak_projekt1