Gradsko vijeće složno: Maknite trasu pruge izvan grada!

KARLOVAC – Za nekoliko godina kroz naš bi grad trebao proći još jedan kolosijek željezničke pruge prema Rijeci. To znači izgradnju novih nadvožnjaka i mostova, a kako će nakon toga izgledati Karlovac zabrinulo je gradske vijećnike, koji se nadaju da se situacija još može spasiti.

Postojećem planu izgradnje nizinske pruge kroz, odnosno oko našeg grada, dodana je još jedna varijanta, kojom bi drugi kolosijek prošao uz već postojeći, samim središtem Karlovca. Ova trasa je financijski povoljnija i stoga prihvatljivija za predstavnike HŽ infrastrukture, no međutim ne i za gradske vijećnike.

Davor Petračić smatra kako je cijeli plan donesen nezakonito, jer županija nije zvala stručnjake, dok je grad “protiv svoje volje” preuzeo ucrtanu trasu, koja je prema Petračiću protivna zdravom razumu.

Gradonačelnik Damir Jelić rekao je kako je razočaran politikanstvom i predizbornim sastancima kojima se ništa nije riješilo, zanemarimo nacionalne interese kad se radi o budućnosti našeg grada, otvoreni smo za dijalog, al ne tjerajte nas da opet glumimo majmune, kao što je to bilo prije izbora. Gradsko vijeće od početka je bilo jedinstveno i govorili smo – maknite trasu dalje.

Što se to dogodilo u županiji, ne znam, kaže Jelić, te podsjeća da je tamo, također jednoglasno donesena ova, za grad Karlovac štetna odluka. Stoga, sad kad smo došli do ove točke, pozivam vas koji sjedite lijevo, krenite u akciju, jedino vi sad možete nešto učiniti, spasite što se spasiti da!

Ovaj projekt financira se u 85 % iznosu iz sredstava Europske unije, te se svi poslovi moraju obaviti sukladno potpisanim ugovorima, upozorava pak projektant Ivan Nosal. Ako se to ne ostvari Hrvatska će morati vratiti 10 milijuna eura koliko je do sada utrošeno, inače cijeli projekt je vrijedan oko milijardu eura.

Obje varijante nisu povoljne za grad jer jedna ugrožava vodocrpilišta, a druga osim što narušava postojeću vizuru grada, jer zahtjeva izgradnju nekoliko nadvožnjaka i mostova, predstavlja i potencijalnu opasnost.

Već tri pisma upućena su u Karlovačku županiju sa zahtjevom za izmjenu prostornog plana, a prema najavama ta točka na sjednici županijske skupštine trebala bi se naći već sljedeći put.

Gradnja pruge trebala bi započeti 2016. godine, a podsjetimo kako nije samo karlovačka trasa upitna, osim u Josipdolu, primjedbe na predloženu trasu imali su i u ostalim općinama kroz koje bi pruga trebala proći, u većini slučajeva razlog je isti – ugrožit će se izvori pitke vode, te uništiti prirodne ljepote, arheološka nalazišta i slično.

error: Content is protected !!