KABA

Radi se punom parom, radnicima ne smeta zima ni magla

KARLOVAC – Gradilište budućeg rotora kod Gradske knjižnice Ivan Goran Kovačić, koje bi u konačnici trebalo pridonijeti smanjenju prometne gužve, aktivno je i večeras. Naime, kako bi promet tim dijelom grada bio što brže normaliziran radnici rade i po noći, i to unatoč hladnoći. 

Inače projekt obuhvaća rekonstrukciju raskrižja Ulice Ivana Meštrovića i Trga Josipa Broza, a radove na izgradnji rotora financira investitor, odnosno Hrvatske ceste. Grad Karlovac je ishodio lokacijsku dozvolu, potvrdu glavnog projekta i rješenje o produženju roka važenja potvrde glavnog projekta, dao izraditi dokumentaciju za provođenje javne nabave te riješio imovinsko pravne poslove, a također će, po završetku radova, platiti hortikulturno uređenje. Za ishođenje uporabne dozvole zadužene su Hrvatske ceste.

IMG_9741

IMG_9742