Inovatori poručili političarima: Počnite strateški razmišljati o inventivnom radu!

KARLOVAC – Udruga inovatora Karlovačke županije proslavila je 20 godina uspješnog rada. Više od 300 medalja sa raznih domaćih i inozemnih izložbi inovacija dio su rezultata koje upisuju u svom djelovanju. O kvaliteti inovacija govori i podatak da smo četvrta županija po broju priznatih patenata.

Udruga inovatora Karlovačke županije osnovana je 18. svibnja 1993. godine, a u osnivanju je sudjelovalo 200 članova iz četiri grada i općine, te 32 poduzeća. Osnivanje je inicirala Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Karlovac, a time se pokušala sačuvati tradicija inventivnog rada, te nastaviti s promocijom tehničkih i industrijskih znanja i kreativnog stvaranja.

Danas Udruga broji 140 članova, te su jedna od najbrojnijih udruga inovatora u Hrvatskoj. U radu sudjeluje više od 20 gospodarskih subjekata, a Udruga je članica raznih organizacija. Kroz izložbe se predstavljaju široj javnosti, a priznanja su potvrda kvalitete i visokog stupnja inovativnosti, a veliki broj inovacija nalazi se u primjeni. Nekoliko mladih inovatora odlučilo je krenuti u komercijalizaciju svojih proizvoda, što će zasigurno imati utjecaja na gospodarski rast županije.

Stoga i poruka političarima: počnite strateški razmišljati o inventivnom radu! Prijedlog zakona o inovacijama čeka pred Saborskim vratima već 3,5 godine. Već 13 godina nema Zakona o inovacijama u Hrvatskoj, krajnji je red da ga inovatori dočekaju.

Zahvala za potporu u radu svakako ide Udruzi inovatora Hrvatske, Hrvatskoj gospodarskoj komori, Karlovačkoj županiji, Gradu Karlovcu, te Zajednici tehničke kulture, kako Hrvatske, tako i Karlovačke županije odnosno grada Karlovca. Priznanja su na svečanosti primili zaslužni karlovački inovatori, s nadom da će i u budućnosti nastaviti graditi i stvarati nova radna mjesta, koja su Hrvatskoj prijeko potrebna.

{rokbox album=|myalbum|}images/stories/vijesti/20.Obljetnica_inovatora_Karlovacke_zupanije/*{/rokbox}