Latković odgovorio građanima: Naši podaci su egzaktni

KARLOVAC – Direktor Gradske toplane Inoslav Latković odgovorio je na postavljena pitanje Građanske inicijative “Građani nadledaju Toplanu”.

Radi velikog interesa javnosti, kao što je zamolio, odgovore objavljujemo u cijelosti.

P: Kako objašnjavate činjenicu da su ukupni gubici u toplaninom sustavu iznosili 27 % u prosincu 2012. a svega 12,3 % u prosincu 2013?

O: Gubitak u sustavu u prosincu 2013. nije iznosio 12,3% upravo iz razloga 4 dana više koji su ušli o obračun. Dakle ukoliko računamo prosječne veličine, 4 dana od 31 (za prosinac) iznosi 12,9%. Tim slijedom u ta 4 dana potrošili smo prosječno 12,9% više goriva, što bi iznosilo 13,66GWh x 12,9% = 15,42GWh energije. Tim podatkom računavši iskoristivost kod isporuke 11,98GWh, dobijemo 11,98/15,42=0,7769, tj. 22,3% gubitka.

Iskoristivost sustava na mjesečnoj razini nije točan podatak, upravo zbog ovakvih razlika u očitavanjima. Iskoristivost računamo na bazi sezone grijanja, a ona iznosi za sezonu 2012/2013. prema sljedećem:

utrošeno: 8.745.301Sm3 x 9,388kWh/Sm3 = 82.100.885,78 kWh

isporučeno: 65.478.989,97 kWh

iskoristivost sustava: 0,7975 što daje gubitak 20,24%

P: Kako objašnjavate da je ukupna potrošnja u prosincu 2013. bila usporediva potrošnji u prosincu 2012. godine bez obzira na razliku od 4 dana u obračunskom razdoblju?

Kako objašnjavate istu činjenicu iako 30 % korisnika ima individualna mjerenja i mogućnost upravljanja potrošnjom pa sasvim sigurno štede?

O: Potrošnja se mjeri kalorimetrima u 190 toplinskih stanica u gradu Karlovcu, a očitavanje vrši naš radnik u prisustvu predstavnika suvlasnika. Naši podaci ni u kojem slučaju ne mogu biti proizvoljni, već su egzaktni. Obračun se vrši prema zakonski definiranim postupcima i reguliranim tarifnim stavkama.

P: Da li su svi kalorimetri u toplinskim stanicama u ispravnom stanju?

O: Svi kalorimetri na primarnom dijelu toplinskih stanica su vlasništvo Gradske toplane d.o.o. i umjereni su u skladu s normama RH, u laboratoriju FSB-a Zagreb. Posljednje umjeravanje izvršeno je 2012. godine, a vrijedi 5 godina.

Velike sustave je teško regulirati na strani proizvodnje, u proizvodnom pogonu, ali ipak je od strane Gradske toplane  učinjeno sve u našoj moći na optimizaciji pogona, obzirom na vremenske uvjete. Takvi sustavi se precizno reguliraju na strani preuzimanja energije, što je toplinska stanica, pa zatim individualna mjerila i trošila.

Krajnjeg korisnika ne opterećuje količina naše potrošnje goriva, već mu se obračunava točan podatak o potrošnji energije očitan u toplinskoj stanici, a u 5% slučajeva i dodatno na individualnim kalorimetrima pred svakom samostalnom uporabnom cjelinom.

Želim posebno ukazati na potrebu pažnje kod upravljanja sekundarnim dijelovima toplinskih stanica koji su u vlasništvu svih suvlasnika na zajedničkoj instalaciji u zgradi. Suvlasnici preko svog predstavnika suvlasnika upravljaju tim dijelom i definiraju parametre prema kojima se isporučuje/preuzima toplinska energija, kao što su vrijeme uključivanja i isključivanja pogona toplinske stanice, te parametri rada kroz određivanje krivulje na automatici. Dakle, prema pismenom zahtjevu predstavnika, naš automatičar podešava navedene parametre na sustavu automatike i regulacije u toplinskoj stanici. Svi predstavnici su u dobroj mjeri upoznati s navedenim, ali ima slučajeva kad automatike rade “na ručno”, kad se postrojenje (crpke, ventili) gase u 23 ili 24 sata, kad je regulacijski ventil konstantno potpuno otvoren i slično. Obzirom na navedeno, predlažemo da toplinskim stanicama upravljaju stručne osobe ili tvrtke, a kroz novu zakonsku regulativu i “djelatnost kupca” mi ćemo s naše strane navedeno ponuditi svim našim korisnicima.

error: Content is protected !!