Sve manje ljudi u selima, ambulante važan čimbenik ostanka i opstanka

GENERALSKI STOL – U svakom malom mjestu uz školu i crkvu, najvažnija institucija je ambulanta. U Generalskom Stolu tako djeluje ordinacija obiteljske medicine i zubarska ambulanta. Posao liječnika u malim mjestima nije jednostavan, a dodatno usavršavanje nužno je za rad.

Zdenka Barišić Marčac u Generalskom Stolu radi već 26 godina, a kaže kako je ambulanta važan čimbenik opstanka i ostanka ljudi u mjestu. Pripravnost obavlja dva tjedna na mjesec, kada je dežurna 24 sata dnevno, no kako živi iznad ambulante, čak i kad nije dežurna, na raspolaganju je pacijentima. Srijedom se u ambulanti vadi krv, a osim toga obavlja se i niz ostalih pregleda. EKG aparat nabavljen je zahvaljujući pomoći Doma zdravlja, dok je uređenje ambulante financirala općina Generalski Stol.

U planu je nabavka još aparata, ali i konstantno usavršavanje, kako liječnice, tako i medicinske sestre.Broj pacijenata kreće se oko 1.700, no u konstantnom je padu. Sela ostaju poluprazna, mladi ljudi odlaze, a stari umiru, kaže Barišić Marčac.

Očito će država, županija, ali i lokalna samouprava morati više poraditi na zadržavanju ljudi na ovim područjima.

error: Content is protected !!