Čekaju se bolji vremenski uvjeti za nastavak radova u Vrazovoj

KARLOVAC – Vrijeme ne ide na ruku izvođaču radova na sanaciji zgrade u Vrazovoj ulici koja je oštećena u eksploziji plina prošle godine. Naime čeka se 20-ak sati lijepog vremena kako bi mogao biti demontiran krov, te obnovljena betonska ploča.

Podsjetimo, u eksploziji je oštećeno 70-ak stanova, u 9 ulaza. Veći dio stanara vratio se u svoje stanove, no jedan dio još uvijek nije, iako su uvjeti za njihov povratak stvoreni, kaže direktor Inkasatora Nikola Rogoz. Dok se za neke radove čeka lijepo vrijeme, dio je ipak odrađen.

Vremenski uvjeti, osim što onemogućuju skidanje krova i popravak betonske ploče, izazvali su i probleme s ledom na krovu, koji su riješeni. Bilo je i nekoliko prigovora od strane stanara, koji su proslijeđeni osiguravajućoj tvrtki, četiri su riješena pozitivno, a jedan nije. Postupit ćemo po zapisnicima, troškovnički je sve odrađeno, a trenutno se obavljaju kod reosiguravatelja u Njemačkoj. Za sada nema naznaka da nešto nije odrađeno po zakonu.

Inače, Inkasator je prošlu godinu završio u pozitivi, ostvaren je prihod od osam milijuna i 262 tisuće kuna, a rashodi su iznosili sedam milijuna i 668 tisuća kuna pa je ostvarena razlika od 594 tisuće kuna, kaže direktor, no zbog obveze rezerviranja sredstava za sudske postupke u iznosu od 435 tisuća kuna, stvarni rezultat na kraju 2013. godine bio je nešto više od 158 tisuća kuna razlike prihoda nad rashodima.

Naplata komunalnih usluga bila je 11,5 posto veća nego prethodnih godina, a tome je doprinijela i dobrom otvorenost prema građanima, koji su imali problema s plaćanjem, te su pozvani na dogovor o obročnom plaćanju.

Najveći doprinos u smanjivanju gubitaka dali su zaposlenici, kojima je 2012. godine osnovica plaće smanjena sa 2.450 na 2.200 kuna, čime je ušteđeno oko 800 tisuća kuna. Od početka ove godine osnovica je povećana na 2.435 kuna, kaže Rogoz.