ROZP: “Predstavnike stanara koji potpišu ugovor s Gradskom toplanom kazneno ćemo prijaviti”

KARLOVAC – Oni predstavnici stanara koji potpišu ugovor sa Gradskom toplanom, a nisu ovlašteni za zastupanje stanara, Regionalna organizacija zaštite potrošača će podnijeti kaznenu prijavu, stoji u priopćenju koje potpisuje predsjednik ROZP-a Željko Tomašić.

Osvrt je to na obavijest Gradske toplane predstavnicima stanara da prema Zakonu o tržištu toplinske energije suvlasnici zgrade koji se nalaze na jednom zajedničkom mjernom mjestu dužni su do 1. veljače ove godine odabrati kupca toplinske energije. Također u Zakonu stoji da “ovlašteni predstavnik suvlasnika podnosi odluku o sklapanju ugovora o potrošnji toplinske energije s kupcem, za obavljanje djelatnosti kupca, isključivo temeljem odluke većine glasova suvlasnika koja se računa po suvlasničkim dijelovima, a ne po broju suvlasnika”.

U ROZP-u tako kažu da ovlašteni predstavnik stanara ne može podnijeti odluku o sklapanju ugovora, ako nije ispunjen uvjet 50 posto + jedan površine suvlasničkih dijelova.

– Zakon ne može davati ovlasti predstavniku stanara, jer bi u tom slučaju on bio zaposlenik subjekta opskrbe toplinskom energijom. Nezakonito je predstavnika stanara koji je volonter i nije pravna osoba opteretiti sa materijalnom i kaznenom odgovornosti koja proizlazi iz ugovornog odnosa. Da bi predstavnik stanara postao “ovlašteni” nije dovoljno da to kaže Zakon. Potrebno je da stanari sklope Međuvlasnički ugovor sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Pritom ne mislimo na onaj sadašnji sa upraviteljima zgrada jer upravitelji nisu vlasnici niti u jednom dijelu zgrade, već su Ugovori s upraviteljem o održavanju zgrade, samo se oni prave slijepi jer im to ne odgovara. Znači, vlasnici samostalnih uporabnih cjelina u zgradi moraju sklopiti Međuvlasnički ugovor kojim će urediti međusobne odnose. Tim ugovorom ujedno određuju svog predstavnika i u tom ugovoru mu sukladno zakonu dodjeljuju određene ovlasti, zadaće i obveze, a u krajnosti i možebitnu naknadu. Tako predstavnik stanara postaje “ovlašteni” i tek sada može krenuti u pregovore s kupcem toplinske energije, objašnjavaju u ROZP-u.