Dio D36 od sutra zatvoren za promet

KARLOVAC – Zbog obnove ceste Selce – Donja Kupčina od sutra će biti zatvoren za promet dio državne ceste D36, od raskrižja s Kapeličkom ulicom do raskrižja s Ulicom Orlovac.

Za vrijeme zatvaranja D36, sva vozila preusmjerit će se na alternativne pravce kretanja:

– za smjer kretanja Ulicom Banija prema D36 i Pisarovini – na raskrižju Ulice Banija i Ulice Selce ravno na Ulicu Banija, ravno Zagrebačkom ulicom, desno na Orlovačku ulicu, lijevo na D36 i dalje do odredišta

– za smjer kretanja državnm cestom D36 iz smjera Pisarovine – na raskiržju Orlovačke ulice i D36 desno na Orlovačku ulicu, lijevo na Zagrebačku ulicu, ravno na Ulicu Banija i dalje do odredišta.

Ovakva regulacija prometa vrijedit će do 12. travnja.