web karijera 1160*120
web struka 1160*120

Odašiljač na Turnju ima potrebne papire, iz Grada traže izmještanje, iz VIPneta tvrde da ne zrači

KARLOVAC – Zašto se antenski stup gradi pokraj kuća, a ne izvan naseljenog područja, postoje li sve dozvole za njegovu gradnju te je li on štetan za zdravlje neka su od pitanja koja mještani Turnja upućuju prema investitoru odnosno VIPnetu. U priču se uključio i grad Karlovac, koji do jučer nije bio upoznat s radovima.

Mještani Turnja odlučili su reći zajedničko Ne gradnji odašiljača i kažu da neće odustati. Protiv smo jer kažu da zrači, ljudi se boje za svoje i zdravlje svoje djece. Prema nekim pričama zračenja se osjećaju u krugu od pet kilometara, a oni odašiljač grade 42 metra od prve kuće. Ljudi su ogorčeni jer ih nitko nije ništa pitao. Investitor je skrivao i tablu, koja je postavljena tek u petak, kaže predsjednik GČ Turanj Dubravko Stavljenić.

Iz Grada pak kažu da je utvrđeno da je građenje antenskog stupa elektroničke komunikacijske infrastrukture mobilnog operatera s baznom stanicom započeto sukladno Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima, čime je omogućeno investitoru da se bez akta kojim se odobrava građenje i bez lokacijske dozvole, a u skladu s glavnim projektom ili tipskim projektom može graditi navedeni antenski stup elektroničke komunikacijske infrastrukture mobilnog operatera s baznom stanicom.

Nadležni Upravni odjel Grada Karlovca je sukladno važećoj regulativi obavijestio Ministarstvo unutarnjih poslova, Građevinsku inspekciju, Inspekciju rada, Upravno tijelo jedinice lokalne samouprave nadležno za utvrđivanje komunalnog doprinosa, te tijelo nadležno za utvrđivanje vodnog doprinosa o početku građenjana postavljanju osnovne postaje elektroničkih komunikacija ID 1248 A KA_ Turanj Jelaši na adresi Turanj 70/c u Karlovcu, na kčbr. 897/1 k.o. Turanj.

Zakonska regulativa ne obvezuje investitora da podnosi zahtjev za akt za građenje Gradu Karlovcu, odnosno ovom Upravnom odjelu, pa u ovom slučaju ne postoji nadležnost Grada ili tog odjela, te se stoga čekaju reakcije nadležnih institucija koje su obaviještene o početku gradnje.

Unatoč tome, od strane gradonačelnika Damira Jelića i pročelnice UO za poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja Marine Jarnjević odaslan je dopis VIPnetu kao investitoru kojim ga se upoznaje s revoltom građana koji žive u tom naselju, uz zamolbu da se pokuša pronaći neka druga lokacija koja nije toliko blizu naselju, odnosno tamošnjim žiteljima, koji nakon ratnih razaranja sada nikako ne žele da im u blizini njihovih domova bude postaja elektroničkih komunikacija.

Iz VIPneta je pak stiglo sljedeće priopćenje: „Vipnet je za baznu stanicu u Turnju ishodio sva potrebna odobrenja i suglasnosti nadležnih tijela. Također, kontinuirano provodimo mjerenja o utjecaju mreže na zdravlje i okoliš koja su potvrdila da su sve izmjerene vrijednosti daleko ispod zakonski zadanih. Prije puštanja baznih stanica u rad, Vipnet provede sva potrebna mjerenja u skladu s Pravilnikom o zaštiti od elektromagnetskih polja, a na temelju kojih Ministarstvo zdravlja izdaje suglasnost o puštanju u rad bazne stanice. Sva do sada provedena znanstvena istraživanja utvrdila su da elektromagnetska polja što ih stvaraju bazne stanice ne predstavljaju opasnost za zdravlje ljudi i okoliš. Važno je napomenuti i da se u Hrvatskoj primjenjuju standardi koji su 2,5 do 5 puta stroži od onih prihvaćenih u EU.”