Radovi na sanciji Lemić Brda konačno krenuli, sve gotovo za maksimalno 15 mjeseci

KARLOVAC – Dugo očekivani radovi na sanaciji odlagališta otpada na Lemić Brdu su započeli početkom kolovoza. Iako su mnogi bili skeptični i mislili kako radovi na ovog puta neće krenuti čini se da će sanacija konačno biti odrađena.

Nakon što su doneseni Strategija gospodarenja otpadom i Plan gospodarenja otpada na državnom nivou, Lemić Brdo označeno je kao crna točka zbog visoke onečišćenosti opasnim otpadom, a sve troškove sanacije snosi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Mještanima Karlovca, županije, a prije svega Lemića ova sanacija nosi konačno olakšanje jer zadnjih 30-ak godina događalo se nekontrolirano odlaganje otpada, odnosno nebriga za ovaj prostor, kaže direktor Fonda za zaštitu okoliša Sven Müller. 13 godna se odlagao opasni otpad, a nakon toga ništa se nije radilo, puno se obećavalo, a sada potvrđujemo ono što smo rekli prije mjesec dana: radovi su konačno krenuli, dodaje Müller.

Ukupno će biti uloženo 16 milijuna kuna, a radovi će biti gotovi za 10 do 15 mjeseci ovisno u vremenskim uvjetima.

Postoji kompletna tehnička dokumentacija, ovdje se ne improvizira već se radi po projektu i u skladu s dozvolama, sad se rade početne recepture sanacije, dio najopasnijeg otpada se odvozi s lokacije u inozemstvo na spaljivanje, ostatak inertnog otpada će biti odložen u novu kasetu koja će biti napravljena u skladu sa sanitarnim uvjetima, kaže Müller.

lemic_brdo_sanacija1

Dio inertnog otpada koji više nikome ne može naštetiti tako će ostati na Lemić Brdu, no radi se o otpadu koji nije opasan, ne emitira, ne cijedi se, a to se događa kod sanacije svih odlagališta, kaže Müller.

Ostaci mazuta, boje, kemijskih preparata, raznih industrijskih otpada i kemikalija koje su godinama bile odlagane nekontrolirano tako će konačno biti uklonjeni s ovog područja.

lemic_brdo_sanacija2

Otpad i tlo izloženo utjecaju otpada analizirat će se u ovlaštenom laboratoriju kako bi na propisan način moglo biti odloženo na novoizgrađenu plohu. Nakon što se lokacija sanira i ploha zatvori osigurat će se i petogodišnji monitoring praćenja stanja okoliša, a Lemić Brdo će imati status saniranog odlagališta otpada, zaključuje Müller .