web karijera 1160*120
web struka 1160*120

Do 11. rujna otvorene dvije javne rasprave o studijama o utjecaju na okoliš

KARLOVAC – Do idućeg četvrtka, 11. rujna, otvorene su dvije javne rasprave o studijama o utjecaju na okoliš i to plinovodu Bosiljevo – Sisak te eksploataciji tehničko-građevnog kamena na polju Plaškarica u općini Bosiljevo. Toga dana započinje i javna rasprava o Stručnoj podlozi za ishođenje okolišne dozvole za mobilno postrojenje za obradu otpada na sanaciji i zatvaranju odlagališta opasnog otpada na Lemić Brdu.

Više detalja o mjestu uvida i načinu podnošenja prigovora zainteresirana javnost može pronaći na službenim stranicama Karlovačke županije www.kazup.hr.