Održano prvo u nizu predavanja o siru u sklopu projekta Napredak

KARLOVAC – U sklopu projekta Napredak – regionalna proizvodnja sireva – poduzetničke vrijednosti za ruralni razvitak na karlovačkom Veleučilištu održano je prvo u nizu predavanja o siru.

Kroz edukacije o kulturi sira nastoji se educirati potrošače, ali i spojiti ih s malim sirarima. Drugi dio projekta trebao bi otkriti koje su potrebe tržišta prema siru, projekt je vrijedan 204 tisuće eura, a Veleučilište ga provodi zajedno s partnerima iz Hrvatske i Slovenije.

Osim u Karlovcu, predavanja će biti održana u Ozlju, Ogulinu i Rakovici te u Sloveniji, a prvo u nizu predavanja bilo je na temu sir kroz povijest.

Interes sirara je dobar, a ispunjena predavaonica Veleučilišta govori da postoji i interes građana. Želja je da Veleučiliše u Karlovcu postane tehnička podrška malim sirarima u Hrvatskoj, a ovaj projekt prva je stepenica u ostvarivanju tog cilja u kojem bi malim sirarima trebali pomoći stručnjaci koji završe školovanje za smjer prerada mlijeka na Odjelu prehrambene tehnologije.

sir_veleuciliste1