Korana vraćena u Naturu 2000, no planirane mHE i dalje zabrinjavaju eko udruge

KARLOVAC – Nakon što je prošle godine izbačena iz mreže Natura 2000, Korana je nakon inzistiranja ekoloških udruga opet vraćena u mrežu, no iz Eko Pana upozoravaju kako time problem nije riješen. Naime u tijeku su izmjene i dopune prostornog plana Karlovačke županije kojima je predviđena izgradnja nekoliko mini hidroelektrana na Korani.

U udrugama su zadovoljni postignutim, odnosno Korana je ostala u mreži najvažnijih centara biološke raznovrsnost u Hrvatskoj. Nakon biogeografskog seminara održanog u Zagrebu na kojem su državne institucije morale objasniti zašto je Korana izbačena iz Nature 2000, Udruge su svojim argumentima uspjele pokazati zašto se treba vratiti u mrežu.

Dodatan problem su postupci izmjene i dopune prostornog plana županije, a tiču se i novih lokacija na rijeci Korani na kojima je predviđena izgradnja mHE.

U Eko Panu smatraju da je potrebno napraviti jedinstveni postupak strateške procjene utjecaja na okoliš. To bi i pojeftinilo cijeli postupak,a u situaciji u kojoj je svaka kuna u proračunu bitna, ni taj ekonomski dio nije zanemariv, smatraju u Eko Panu.

Osim mini hidroelektrana koje su ucrtane u prostorni plan, postoji inicijativa za nekoliko novih. Činjenica je da su sve planirane hidroelektrane posljedica planova i studija starih više desetljeća, a temelje se na zastarjelim podacima i istraživanjima, potrebno je sagledati cjelokupnu realizaciju takvih projekata, ne samo elektrana, već i nizinske pruge te ostalih sličnih planova, smatraju u Eko Panu.