cacib1

Grad Karlovac na 13. mjestu po transparentnosti rada

KARLOVAC – Karlovac je odlično pozicioniran i u ovogodišnjem istraživanju transparentnosti i odgovornosti svih 576 jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj, koje je od kraja lipnja do početka listopada ove godine po treći put proveo GONG u suradnji s Udrugom gradova.

Rezultati se temelje na pregledu službenih internetskih stranica, uvidu u Poslovnike i Statute, odgovorima na anketni upitnik, zahtjevu za pristupom informacijama te telefonskom pozivu na centralu. Istraživanjem su obuhvaćene dimenzije javnosti rada predstavničkog tijela i javnosti rada izvršne vlasti, pravo na pristup informacijama, suradnja sa zajednicom te mjesna samouprava.

Jedinice su mogle ostvariti maksimalno 10 bodova, a prema ukupnim nalazima među jedinicama lokalne i regionalne samouprave ima 5 posto „izrazito transparentnih”, 21 posto „transparentnih”, 46 posto „netransparentnih” i 28 posto „izrazito netransparentnih”.

Karlovac se našao na visokom 13. mjestu po transparentnosti, u kategoriji izrazito transparentnih gradova, s rezultatom 8.15. U kategoriju izrazito transparentnih gradova svrstana je i Duga Resa koja se nalazi na 23. mjestu. Ozalj je u kategoriji transparentnih gradova – na 29. mjestu ljestvice, kao i Ogulin koji je na 56. mjestu, te Slunj koji se našao na 100. mjestu ljestvice. Od općina, najbolje stoji Ribnik koji je na 65. mjestu ljestvice, a najlošiji je Josipdol, na 342. mjestu. Josipdol je prema rezultatima istraživanja smješten u kategoriji izrazito netransparentnih općina, kao i Barilović, Cetingrad i Plaški.

Karlovačka županije je pak svrstana u kategoriju transparentnih i nalazi se na relativno dobrom 6. mjestu od ukupno 21 županije u Hrvatskoj.

Inače, da žive u najtransparentnijem gradu u Hrvatskoj mogu se pohvaliti Riječani, dok županije predvodi Varaždinska, a općine međimurska Belica.