cacib2

Priznanja za volontere Crvenog križa

KARLOVAC – Podjelom priznanja i plaketa Crveni križ pokazao je svojim volonterima da cijene njihov trud i nesebično pomaganje bližnjima. Bez volontera rad Crvenog križa ne bi bio moguć, a neki od nagrađenih aktivni su volonteri već desetljećima.

Temeljna načela Crvenog križa su: humanost, nepristranost, neutralnost, neovisnost, dobrovoljnost, jedinstvo i univerzalnost. Volonetri imaju sve ove karakteristike i bez njih je nemoguće zamisliti rad ove organizacije. Od darivanje krvi, pa preko volontiranja za elementarnih nepogoda, do socijalne samoposluge. I u prošloj godini volonteri su se iskazali svojim radom.

Zlatni znak Hrvatskog Crvenog križa dobili su Mile Budimilija i Predrag Vuletić. Srebrni znak Hrvatskog Crvenog križa dobila je Olgica Valjak, a brončani znak su primili Saša Kosec, Dubravko Bolfek, Martin Barić, Dubravko Kosović i Tomislav Stojković. Plaketa Hrvatskog Crvenog križa dodijeljena je Dječjem vrtiću Karlovac, tvrtkama Kaplast, Keramika Ilovac i Dijabetičkom društvu Karlovac. Zahvalnice Crvenog križa dobili su Caritas župe Sv. Tri Kralja, HS produkt, Javna vatrogasna postrojba Karlovac, Klub spasilaca na vodama Karlovac, Lana karlovačka tiskara, Mercury Karlovac, Trgovačko ugostiteljska škola, Vila Velebita transporti i Župa Sveta Tri kralja. Zahvalnice su primili Anton Vuković, Nikola Bakale, Saša Golubović i Aleksandra Lukač.

Ovime se željelo potaknuti i one koji žele pomagati svojim bližnjima da dođu i sudjeluju u radu Crvenog križa. U nadi da će im sljedeća godina biti barem nešto lakša od ove u kojoj su se zajedno s ostalim snagama borili na poplavljenim područjima volonteri pozivaju sve ljude dobre volje da dođu i priključe se svojim radom.