cacib1

Još jedan projekt namijenjen mladim nezaposlenima

KARLOVAC – U Karlovačkoj županiji, prema službenim statistikama, bez posla je preko tri tisuće mladih. To je samo službena brojka, a ona realna je i veća, i to prema procjenama za 20-ak posto, jer dio mladih nije prijavljen na Zavod za zapošljavanje. Upravo zato udruga Carpe Diem početkom 2015. godine kreće s još jednim projektom na temu nezaposlenosti mladih, čiji je cilj educirati i informirati mlade nezaposlene te poboljšati njihove kompetencije u skladu s potrebama na tržištu rada.

Ciljana skupina su mlade nezaposlene osobe koje nisu prijavljene na Zavod za zapošljavanje, osobe koje su prekinule školovanje, kao i mladi koji nisu uključeni ni u kakve neformalne edukacije i kao takvi se zapravo nalaze izvan sustava. Ovdje se ne radi samo o mladima iz rizičnih skupina, već je među njima i velik broj mladih visokoobrazovanih ili pak onih koji su napustili fakultet, no zbog razočaranja u sustav nisu se prijavili na evidenciju Zavoda za zapošljavanje. Novi projekt udruge Carpe Diem, čiji slogan glasi „Ali, želim raditi”, za cilj ima detektirati upravo tu kategoriju mladih nezaposlenih. U projekt će biti uključeno 30-ak mladih do 25 godina starosti, koji će sudjelovati u izradi interaktivne kampanje, a potom i u edukativnim aktivnostima.

Svi koji žele sudjelovati u projektu pozvani su da se jave u Centar za mlade u Grabriku. Inače partneri u projektu su HZZ Područni ured Karlovac, Centar za socijalnu skrbi i Grad Karlovac, a projekt financira Ministarstvo socijalne politike i mladih. Mladi koji završe edukaciju za pisanje projektnih prijedloga, imat će priliku surađivati s gradskim upravnim odjelom za europske fondove, te si na taj način, ukoliko njihov projekt dobije zeleno svjetlo, sami osigurati zaposlenje.