Projekt elektrifikacije ruralnih područja korištenjem obnovljivih izvora energije

KARLOVAC – Predstavnici UNDP-a predstavili su županu Ivanu Vučiću i njegovim suradnicima progra “Projekt elektrifikacije ruralnih područja korištenjem obnovljivih izvora energije”.

Voditelj projekta Mislav Kirac upoznao je župana i suradnike s mogućnošću međusobne suradnje na ovom programu kojim bi se, putem solarnih panela, na prostoru Karlovačke županije (gradovi Slunj i Ogulin i općine Krnjak i Rakovica) elektrificiralo šest domaćinstava koji do sada nisu imali priključak na postojeću elektro mrežu.

Procijenjena vrijednost ovog projekta je 350 tisuća kuna, a učešće u financiranju imali bi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (70%), UNDP i Karlovačka županija, kao nositelj projekta, ostatak od 30%. Ovo bi bio pilot projekt koji bi se provodio na području Karlovačke županije, a UNDP bi kasnije taj program proveo i u drugim dijelovima Hrvatske.

Na sastanku je predloženo da kao partner ispred Karlovačke županije u projekt bude uključena i Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske (REGEA), koja bi potom mogla brinuti i o održavanju sustava.