Na proljeće konačno čist zrak na Ilovcu?!

KARLOVAC – Nakon dugih godina prisilnog suživota s neugodnim mirisima koji dopiru s odlagališta otpada na Ilovcu, na proljeće bi mještani ovog naselja konačno trebali lakše disati. Premda odlagalište do daljnjega ostaje u funkciji, na deponiju su u tijeku radovi čiji se završetak očekuje krajem ožujka, a koji bi napokon trebali eliminirati smrad na ovoj lokaciji.

Iako je njegovo zatvaranje najavljeno još prije desetak godina, odlagalište otpada na Ilovcu još je uvijek u punoj funkciji i tako će biti do daljnjega, sve dok ne bude otvoren Centar za gospodarenje otpadom na Babinoj Gori. Europska unija Hrvatsku obvezuje da se neadekvatna odlagališta zatvore i saniraju do kraja 2018. godini, no izgradnja budućeg Centra još nije ni započela. Ugovor Grada Karlovca s Fondom za zaštitu okoliša o sanaciji Ilovca i pripremi za zatvaranje deponija potpisan je još 2007. godine, no iako je do danas učinjeno dosta na sanaciji, neugodni mirisi u ovom dijelu grada još su uvijek svakodnevnica mještana.

– Kako bi se suzbili neugodni mirisi koji nastaju zbog metana koji se neprestalno stvara na odlagalištu, u sklopu sanacije već je izgrađen sustav otplinjavanja. Sustav se sastoji od cjevovoda i 13 zdenaca, koji omogućavaju da se plin skuplja na jednom mjestu i potom spaljuje. Ljetos su međutim krenuli radovi bušenja dodatnih devet zdenaca zbog kojih metan privremeno nije moguće spaljivati. No to bi trebalo potrajati još samo do proljeća, za kada je predviđen završetak radova – kaže direktor Čistoće Damir Jakšić.

Zanimljivo je da je tvrtka koja radi sustav otplinjavanja dobila još jedan zadatak – preraditi postojeći dizelski agregat koji već godinama nije u uporabi na plin, kako bi energija koja izlazi s odlagališta bila korisno iskorištena.

Kada će odlagalište Ilovac biti potpuno sanirano preostaje ipak vidjeti. U Čistoći se nadaju da će to uistinu biti 2018. godina, jer ističe direktor, toliki je otprilike kapacitet Ilovca koji nakon toga više neće moći niti primati novi otpad.