Županija svake godine izgubi oko tisuću stanovnika

KARLOVAC – Od 1996. do 2013. godine Kalrovačka županija izgubila je 18 tisuća i 20 ljudi. U svim gradovima i općinama bilježi se negativno kretanje prirodnog prirasta, odnosno broj umrlih veći je od broja živorođenih. Primjerice 1990. godine u županiji je rođeno 1.723 djece, dok je 2013. rođeno tek 1.048 beba.

I u Karlovačkoj županiji svjesni su da situacija nije dobra, sve je više starijeg stanovništva, a sve manje rođene djece, očito je da treba puno više rada na natalitetnoj politici, jer godišnje gubimo između 800 i tisuću stanovnika, kaže županijski pročelnik Željko Šančić.

Očito je da dosadašnje mjere ne daju rezultate, negativni trend se nastavlja. Manji broj djece znači i ukidanje pojedinih područnih škola, dodaje Šančić i kaže da svi skupa trebamo poraditi na poboljšanju demografske slike.

No, u današnje vrijeme kad mladi nemaju sigurnost, ako imaju posao, ne znaju hoće li ga zadržati, bez kredita gotovo da i nema ljudi u Hrvatskoj, smještaj u vrtić nije siguran, a troškovi za dijete su veliki, teško je govoriti o podizanju nataliteta. Osobito u sjeni vijesti o sve većem broju mladih ljudi koji svoju sreću odlučuju pronaći van Hrvatske.

Veseliti nas može jedino činjenica da se dio mladih iz ostalih krajeva svoje srednjoškolsko obrazovanje odlučuje završiti u Karlovcu. Tako se svake godine u prve razrede srednjih škola upiše više učenika nego ih je završilo osme razrede osnovnih škola.

Iako Šančić kaže da vjeruje u budućnost, crne brojke trebale bi zabrinuti naše polititčare, situacija se sama od sebe sigurno neće popraviti.