Grad Karlovac prestaje sufinanicrati prijevoz učenika srednjih škola, županija s time nastavlja

KARLOVAC – U drugom polugodištu ovu školske godine grad Karlovac neće sufinancirati prijevoz srednjoškolcima, što je, kaže pročelnica Andreja Navijalić najavljivano još u rujnu. U 2015. godini roditelji će morati izdvajati od 20 do 150 kuna više, ovisno o udaljenosti koju dijete mora proputovati, nego što je to bilo do sada.

Dogodilo se da su proračunska sredstva Grada značajno smanjena novim porezom na dohodak i ukidanjem potpore za područja od posebne državne skrbi. Pojavili su se drugi prioriteti vezano za poplave i teškoće u kojima se grad zbog njih našao, tako da se odustalo od sufinanciranja prijevoza učenika srednjih škola.

Za tu namjenu u prvom je polugodištu utrošeno 113 tisuća 240 kuna.

Grad u kontinuitetu skrbi o djeci, učenicima i mladima i za sve programe koji su namijenjeni njima izdvaja se 1,6 milijuna kuna, a najveći izdatak je produljeni boravak učenika. Kroz socijalni program sufinancira se prehrana učenika osnovnih škola sa 350 tisuća kuna, grad ima program stipendiranja, sufinanciraju se programi za djecu s teškoćama i slično, kaže Navijalić.

Hoće li biti sufinanciranja prijevoza srednjoškolaca sljedeće školske godine još se ne zna, jer sve ovisi o priljevu sredstava u gradski proračun. Županija će prema riječima resornog pročelnika Željka Šančića nastaviti sufinancirati prijevoz srednjoškolaca.