Partnerstvo za okoliš Eko Pana i 5 zelenih udruga

KARLOVAC – Partnerstvo za okoliš: Razvoj kapaciteta u zaštiti okoliša javnog i civilnog sektora u Hrvatskoj kroz primjenu servisa Zelenog telefona naziv je projekta koji je s prvim danom ove godine započela karlovačka udruga Eko Pan s pet partnera iz Splita, Opatije, Knina, Varaždina i Čakovca. Projekt financiran od strane Europske unije trebao bi izgraditi snažno partnerstvo i učinkovitu dugoročnu suradnju između građana, tijela lokalne i državne vlasti i organizacija civilnog društva uključenih u zaštitu okoliša i prirode.

Otpad i njegovo sortiranje trenutno su najveći problemi koji muče građane u domeni zaštite okoliša. Upravo zato su se udruge iz gotovo svih dijelova Hrvatske udružile i pokrenule projekt Partnerstvo za okoliš. Projekt bi trebao trajati dvije godine, s tim da bi prva godina trebala proteći u prikupljanju podataka o Zelenom telefonu i problemima koji muče nadležne službe.

Jedan od ciljeva je i da nadležne službe počnu otvoreno komunicirati s građanima, a to će se postići i edukacijom kroz radijske i televizijske emisije o Zelenom telefonu. Kroz projekt bi se u svakoj županiji uključenoj u Partnerstvo za okoliš pokušao riješiti neki okolišni problem, a sve će biti ujedno tiskano u prigodnoj brošuri.

U sklopu projekta Eko pan je zaposlio 3, a svaka udruga partner po jednu osobu. Projekt vrijedan oko 225 tisuća eura trebao bi potrajati do 1. siječnja 2017.