Na Forumu za mlade istočnog partnerstva raspravljalo se o zapošljavanju mladih

KARLOVAC – Zapošljavanje mladih problem je u svim zemljama Europske unije, Hrvatska je možda jedna od vodećih zemalja po broju mladih nezaposlenih ljudi. O ovom problemu često se raspravlja, pa je tako u Latviji prošlog tjedna održan 2. Forum za mlade istočnog partnerstva.

Forum je organiziran povodom polugodišnjeg latvijskog predsjedanja Vijećem Europske unije, a na njemu je sudjelovalo više od 200 mladih i predstavnika organizacija koje rade s mladima iz zemalja koje sudjeluju u programu Erasmus +. Među njima našla se i Aleksandra Podrebarac iz karlovačke Udruge Carpe Diem. Najviše riječi bilo je o inovativnim pristupima u poticanju zapošljavanja mladih. Raspravljalo se o mobilnosti mladih, međusektorskoj suradnji, razmjeni dobrih praksi i razvoju politika za mlade.

Iako je naglasak Foruma bio na zemljama istočnog partnerstva, sudjelovali su predstavnici svih europskih zemalja, tako da su sudionici dobili nove informacije o politikama koje se trenutno rade na nivou europske unije, ali i razmijenili iskustva s lokalnog nivoa, kaže Podrebarac.