Gradski vrtovi već ove godine na Gazi

KARLOVAC – Nakon Ozlja i Grad Karlovac kreće u projekt Gradskih vrtova. Danas je na službenim stranicama Grada objavljen javni poziv o iskazivanju interesa za dodjelu gradskih vrtova u ulici Pere Filipca na Gazi. Po završetku ovog javnog poziva i zaprimljenim prijavama, bit će objavljen drugi javni poziv i to za dodjelu vrtnih parcela s definiranim kriterijima dodjele i pravilnikom za korištenje.

Korisnici će moći biti svi stanovnici Karlovca s prebivalištem na području Grada Karlovca, koji u vlasništvu, suvlasništvu, zakupu ili na korištenju nemaju drugo obradivo zemljište. Ovisno o interesu građana postoji mogućnost razvijanja projekta Gradskih vrtova i na drugim lokacijama, kažu u Gradu. Prve vrtne parcele planira se dodijeliti ovog proljeća.

Gradski vrtovi trebali bi niknuti na Gazi, na lokaciji od oko 5 tisuća kvadrata. Ciljevi formiranja gradskih vrtova su poticanje građana na zdraviji način života kroz fizičku aktivnost bavljenja vrtlarenjem; poticanje građana na organski način uzgoja hrane za vlastite potrebe; pridonošenje razvoju ekološke osviještenosti u urbanim sredinama, kao i opremanje novog mjesta za okupljanje, druženje i edukaciju.