Nakon rujanske poplave 13 puknuća kanalizacijskih cijevi

KARLOVAC – Najnovije puknuće kanalizacijske cijevi kod Osnovne škole Dragojle Jarnević trinaesto je nakon rujanske poplave u Karlovcu, a u Vodovodu i kanalizaciji strahuju i od novih propadanja kanalizacije te apeliraju na sugrađane za razumijevanje i strpljenje, jer kanalizacijska mreža je stara i dotrajala.

Puknuće cijevi u Vraniczanyevoj, urušavanje straog kolektora na Gazi, puknuća u Nazorovoj, Kurelčevoj, gotovo da nema dijela grada koji se nije suočio s problemom propadanja kanalizacije. Najnoviji slučaj trenutno se sanira, a radovi bi trebali biti gotovi kroz tjedan dana.

Kanalizacijski sustav grada obuhvaća 139 km mreže – od toga je 80 km starije od 30 godina. U protekle četiri godine uloženo je više od 18 milijuna kuna u obnovu kanalizacije, radilo se u Nazorovoj, Mačekovoj, Kačićevoj, Strugi, Radićevoj, Draškovićevoj, Domobranskoj, Supilovoj, Domjanićevoj, kaže glasnogovornica VIK-a Maja Božić.

Izrađen je program obnove i izgradnje koji je kandidiran na natječaj Ministarstva poljoprivrede preko kojeg se povlače sredstva iz Europskih fondova. Program koji je prihvaćen odnosi se na širenje mreže odvodnje, odnosno izgradnje kanalizacije gdje je sada nema – Gornje Mekušje, Kamensko, Turanj, Gornja Švarča, Mala Švarča, Donja Švarča, Jamadol, Drežnik. Program je vrijedan 133 milijuna kuna, a u tijeku je natječaj za projektiranje i izradu studija izvodljivosti.

U sljedeće tri godine u planu je uložiti 60 milijuna kuna u obnovu vodovodne i kanalizacijske mreže. Naime tek 2019. bit će dostupni natječaji na kojima će se moći ostavriti sredstva za obnovu postojeće mreže, kaže Božić.

Inače primjer Vraniczanyeve ulice pokazuje da se obnovi pokušava pristupiti sustavano, naime u tijeku je ishođenje lokacijske dozvole, a obnova kanalizacije obuhvatit će i Preradovićevu, Mažuranićevu, Šipuševu, dio Vitezovićeve, Šebetićevu i Gundulićevu ulicu.

Ove godine u planu je rekonstrukcija kanalizacije i vode na D36 od rotora Dubovac do Male Jelse, a radi se o investiciji vrijednoj 13 milijuna kuna, dodaje Božić.

Pokazalo se da su poplave jedan od najvećih problema, stoga iz VIK-a strahuju od novih visokih vodostaja i puknuća cijevi. Građane mole za razumijevanje i strpljenje kod sanacija.

error: Content is protected !!