KABA

Uređena mrtvačnica na groblju Jamadol

KARLOVAC – Karlovačko Zelenilo završilo je adaptaciju mrtvačnice na Jamadolu. Obnova je koštala 280 tisuća kuna, dok je još 300 tisuća kuna uloženo u radove na još 4 karlovačka groblja. Za ovu godinu u planu je uređenje 6 grobalja kojima upravlja Zelenilo.

Mrtvačnica na Jamadolu u potpunosti je uređena, s tim da su obavljeni radovi na uređenju i unutarnjeg i vanjskog dijela zgrade. Obnovljen je prostor odra, te sanitarni čvor i postavljena nova vrata.

Na Jamadolu je prošle godine, uz mrtvačnicu, uređen i dio ograde, na što je utrošeno oko 53 tisuće kuna. Iz godišnje grobne naknade u 2014. godini u sva gradska groblja je investirano oko 750 tisuća kuna.

Ovogodišnje investicije koje će ići iz gradskog proračuna za uređenje gradskih grobalja teške su gotovo milijun kuna. Uz to, Zelenilo će milijun kuna uložiti i iz godišnje grobne naknade i naknade za korištenje grobnih mjesta.