Obilježen Dan civilne zaštite

OGULIN – Civilna zaštita oblik je organiziranja, pripremanja i sudjelovanja građana, tvrtki, lokalne vlasti i drugih za zaštitu i spašavanje ljudi, dobara i okoliša kada se dogode poplave, potresi ili bilo koje druge nedaće i nesreće. Svoj dan proslavili su danas u Ogulinu.

1. ožujka 1972. stupio je na snagu Statut međunarodne organizacije za civilnu zaštitu, a sljedećeg dana počela je djelovati Međunarodna organizacija za civilnu zaštitu kao međuvladina organizacija. Odlukom Vlade RH 1992. godine ovaj datum proglašen je i nacionalnim danom civilne zaštite.

Prošle godine na području naše županije proglašeno je 11 elementarnih nepogoda, a svi ljudi koji su danas obilježili svoj dan aktivno su sudjelovali u pomoći stanovništvu, tako da su osim uobičajenih vježbi prošle godine imali nekoliko situacija u kojima su morali pokazati svoju spremnost, kaže pročelnik DUZS-a Karlovac Martin Barić.

Velik problem predstavljaju financijska sredstva, naime oprema koju snage koriste je skupa i sofisticirana, lokalni proračuni su mali te je teško namaknuti potrebna sredstva. To se može jedino uz pomoć i razumijevanje čelnih ljudi lokalne samouprave te požrtvovnost volontera pojedinih organizacije, dodaje Barić.

civilna_zastita1

Grad Ogulin ima dugu tradiciju vatrogastva, ali i Gorske službe spašavanja te stoga u upravi razumiju probleme i potrebe ljudi na terenu, kaže pak gradonačelnik Jure Turković i dodaje da su ove godine smanjili sredstva, ali neznatno.

U svakom slučaju Dan civilne zaštite prije svega treba čestitati ljudima koji nesebično svoje slobodno vrijeme koriste kako bi pomagali drugima.

civilna_zastita2