“Nove vještine za jednake mogućnosti” – završen još jedan projekt Koraka

KARLOVAC – Nakon 18 mjeseci provedbe završen je projekt “Nove vještine za jednake mogućnosti” Ženske grupe Korak. Kroz projekt je prošla 61 žena, pripadnica nacionalnih manjina, a deset ih je za trajanja projekta pronašlo posao.

Dugotrajno nezaposlene žene pripadnice nacionalnih manjina ovim projektom dobile su priliku približiti se tržištu rada, a osim žena iz Karlovca sudjelovale su i žene iz Ogulina, Slunja, Krnjaka, Vojnić i Plaškog.

Projekt je vrijedan nešto manje od 192 tisuće eura, a većim dijelom je financiran iz Europskog socijalnog fonda.

U projektu je bilo nekoliko aktivnosti, individualne i grupne radionice, žene su dobile pravne savjete i stručno osposobljavanje za tri različita zanimanja. Žene su naučile napisati životopis i zamolbu za posao, a razvijen je i 21 poslovni plan od kojih se jedan pretvara u novi projekt za Europsku uniju.

Promjene se vide – žene su odlazile u lokalne trgovine ili poduzeća pitati ima li posla za njih, što ni jedna nije učinila prije projekta, počele su slati i otvorene zamolbe, a neke od vještina koje su stekle koriste u svakodnevnom životu. Ovo nije prvi, a ni posljednji projekt grupe Korak kojim se pokušava pomoći dugotrajno nezaposlenim ženama, što je od velike važnosti za cijelu zajednicu.

Čak 85 posto žena dolo je do faze razgovora za posao, 88 posto je poslalo više od deset zamolbi, odrađeno je nekoliko stotina sati individualnog i grupnog rada, osam žena od 10 koliko ih je našlo posao još uvijek radi, a to je sigurno najveći rezultat ovog projekta.