Opća bolnica Ogulin u problemima – županija želi sanacijski program do 15. svibnja

KARLOVAC / OGULIN – Opća bolnica Ogulin mogla bi doživjeti sudbinu karlovačke bolnice i otići u sanaciju. Naime i ova ustanova već godinama posluje s minusom, a u županiji su svjesni da će kao osnivači morati snositi posljedice poslovanja bolnice ako se nastavi negativnim smjerom. Ravnatelj je dobio rok do 15. svibnja za izradu sanacijskog programa.

Od 13 zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Karlovačka županija, tri posluju s minusom. Situacija je najgora u općoj bolnici Ogulin koje je prošlu godinu završila s minusom od 14 milijuna kuna, dok Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa ima minus nešto manji od pola milijuna kuna, a poliklinika Suvag u negativi je oko 262 tisuće kuna.

Zabrinjava što se krenulo u izdvajanje HZZO iz državne riznice i novim načinom financiranja bolničkih zdravstvenih ustanova, što znači da bolnice više neće dobivati limite unaprijed, već 25 posto na mjesečno razini, ostalo će se plaćati po izvršenim uslugama i ostvarenju indikatora učinkovitosti i kvalitete, kaže pročelnica Višnja Jović. Dodaje da su svjesni svega ovoga odradili brojne sastanke i razgovore s ravnateljstvom ogulinske bolnice. Ravnatelj opće bolnice Ogulin dobio je rok do 15. svibnja za izradu sanacijskog programa koji mora dostaviti županiji.

Ravnatelj Krunoslav Cindrić između ostalog je i prozvan za obavljanje djelatnosti ginekologa u Vrbovskom, za što je i opomenut od strane ministarstva, ali i za visinu plaće, gdje bi se moglo uštedjeti. Po Zagrebu se priča da ravnatelj klinike u Vinogradskoj ima 18.400 kuna, a da je plaća u Općoj bolnici Ogulin 34.500 kuna, rekao je župan Ivan Vučić.

Spomeuto je i poslovanje opće bolnice Karlovac, iako se ona nalazi u sanaciji, u županiji smatraju da još uvijek nema uvjeta za pozitivno poslovanje, a troškovi su smanjeni za 3,71 posto u prošloj godini.