Duga Resa dobiva reciklažni centar?

DUGA RESA – Prijedlog plana gospodarenja otpadom na području Duge Rese bio je tema prezentacije koju je danas pred dugoreškim gradskim vijećnicima održao stručnjak za ovu problematiku, profesor Slaven Dobrović, voditelj Katedre za inžinjerstvo vode i okoliša na Fakultetu strojarstva i brodogradnje.

Plan se temelji na odvojenom prikupljanju otpada i individualizaciji odgovornosti, odnosno sustavu naplate osjetljivom na ponašanje pojedinaca, a ako na jednoj od sljedećih sjednica Gradskog vijeća bude prihvaćen, trebao bi rezultirati reciklažnim centrom čija bi lokacija bila u samom središtu Duge Rese.

Naime, kako je rečeno, dislokacija nije potrebna jer takvo reciklažno dvorište nema nikakvih negativnih efekata na ljude i okoliš, a smještanje u središtu grada pojednostavljuje i smanjuje trošak dovoza otpada.

Radi se investiciji procijenjenoj na ukupno 6 i pol milijuna kuna, a već nakon jedne godine ostvarilo bi se čak 60 posto isplativosti. Novi sustav omogućio bi naime prodaju prikupljenih sekundarnih sirovina, smanjenje troškova odlaganja i izbjegavanje troškova otpreme na budući Centar za gospodarenje otpadom na Babinoj gori.

Ova tema naći će se nakon javne rasprave na jednoj od idućih sjednica Gradskog vijeća.