Počinje kampanja “Sačuvajmo Koranu zajedno!”

KARLOVAC – Udruga Eko Pan predstavila je kampanju za očuvanje i zaštitu rijeke Korane koju je pokrenula uz podršku podružnice Adria Svjetske organizacije za zaštitu prirode. Cilj kampanje koja će trajati do kraja 2015. godine je povećati svijest javnosti i donosioca odluka o prirodnim vrijednostima i potencijalima rijeke Korane i ponuditi alternativu planu u kojem se njene bogate vode žele koristiti isključivo u svrhu proizvodnje struje.

Situacija je postala alarmantnija, kad se u izmjenama Prostornog plana Karlovačke županije dodalo još nekoliko hidroelektrana na Korani, što bi ukupno značilo više od deset novih brana i dodatno pregrađivanje toka Korane. Serija malih hidroelektrana ima isti negativan utjecaj na rijeku kao i velika hidroelektrana, moglo se čuti na predstavljanju kampanje koja započinje ovu nedjelju regatom od Lučice do Barilovića kojom će se simbolično povezati dvije lokacije na kojima se planira izgradnja hidroelektrana.

Nakon što je prošle godine izbačena iz mreže Natura 2000, Korana je nakon inzistiranja ekoloških udruga opet vraćena u mrežu najvažnijih centara biološke raznovrsnost u Hrvatskoj. Osim mini hidroelektrana koje su ucrtane u prostorni plan, postoji inicijativa za nekoliko novih. Činjenica je da su sve planirane hidroelektrane posljedica planova i studija starih više desetljeća, a temelje se na zastarjelim podacima i istraživanjima, potrebno je sagledati cjelokupnu realizaciju takvih projekata, ne samo elektrana, već i nizinske pruge te ostalih sličnih planova, smatraju u Eko Panu.

Matešićeva pećina koja za sad nije turistički valorizirana, ali će biti i sastavni je dio značajnog krajobraza Slunjčica također bi bila zatvorena i izgubio bi se njen potencijal, dodao je Živčić. Upravo zato krenulo se u ovu kampanju, koja počinje regatom u nedjelju. Polazak je u 10 sati iz Lučice, a spust bi trebao potrajati tri sata i završiti na kupalištu u Bariloviću. Zaštitno lice kampanje je Zrinka Cvitešić.