KABA

Europski projekti Vodovoda i kanalizacije

KARLOVAC – Tvrtka Vodovod i kanalizacija u europske projekte krenula je ISPA-om, odnosno realizacijom pročistača otpadnih voda, a već tada krenulo se s projektiranjem dijela nazvanog Karlovac 2, a obuhvaća i Dugu Resu te Barilović. Očekuje se da bi radovi trebali početi 2017. godine, a projekt je vrijedan gotovo 268 milijuna kuna.

Po objavi natječaja VIK je bio spreman, a da bi se zadovoljilo uvjetima prijavljen je u partnerstvu s Komunalnim Duga Resa, odnosno aglomeracija Karlovac – Duga Resa – Barilović. Ugovor za izradu dokumentacije s Ministarstvom poljoprivrede je potpisan, a vrijedan je više od sedam milijuna kuna. Dokumentacija bi trebala biti dovršena u prvoj polovici sljedeće godine, a zanimljivo je istaknuti da se ovaj projekt planira od 1989. godine, rekao je direktor VIK-a Ivan Mrzljak.

Plan je izgraditi 76 kilometara sanitarne kanalizacije i rekonstruirati 28 kilometara vodovoda u Gornjem Mekušju, Kamenskom, Turnju, Maloj Švarči, Gornjoj i Donjoj Švarči, Jamadolu, Drežniku. Komunalno Duga Resa nema projektnu dokumetaciju za svoj dio, koji bi trebao obuvatiti Belajsku Vinicu, Varoš, Galović Selo, Gornje Mrzlo Polje, Petrakovo Brdo, Lišnicu, Tušmer, Mrežničku Varoš, Belajske Poljice, Belaviće i sifonski prijelaz Mrežnice.

Zahavljujući ograničenom pozivu Ministarstva poljoprivrede za investicijske projekte manjih dijelova sustava javne vodoopskrbe i odvodnje, bit će realiziran projekt Karlovac 3. Na taj će način vratiti uloženih 17,4 milijuna kuna za rekonstrukciju 12 kilometara cjevovoda na Baniji te rekonstrukciju vodovoda Banija – Donje Mekušje – Kobilić Pokupski. VIK će taj novac moći uložiti u unapređenje svojih usluga.

Projekt Karlovac 4 obuhvaća zamjenu vodovodne i kanalizacijske mreže u Zvijezdi, a u izradi je koncepcijsko rješenje te je plan da se u potpunosti napusti postojeća kanalizacija i vodovodna mreža. Kanalizacijske cijevi bi bile izivučene iz šančeva, a nova mreža bila bi postavljena znatno pliće od dosadašnje koja je na sedam metara dubine, kazao je Mrzljak i dodao da građevine u Zvijezdi ne bi podnijele tako duboko kopanje. Projekt bi bio odrađen u suradnji s Gradom, a to bi značilo i novi asfalt, nogostupe, javnu rasvjetu, odnosno početak revitalizacije tog dijela Karlovca.

U planu su i projekti Karlovac 5 i Karlovac 6, odnosno rekonstrukcije kanalizacijske i vodoopskrbne mreže grada i spajanje vodoopskrbnih sustava sa susjednim jedinicama lokalne samouprave. Krajnji cilj je da 2020. bez kanalizacije u Karlovcu budu samo naselja s manje od dvije tisuće stanovnika.