Grad pomaže pri sanaciji klizišta na privatnom zemljištu

KARLOVAC – Prošle je godine popisano čak 150 novih klizišta na području Grada Karlovca, dio onih koja su se nalazila u blizini prometnica i javnih objekata je saniran, no klizišta koja su na privatnoj imovini građana još uvijek nisu. Za njih je raspisan javni poziv, a Grad će za te potrebe izdvojiti 180 tisuća kuna.

Pomoć Gradu je stigla iz Fonda solidarnosti, Ministarstva gospodarstva i županije, no samo za komunalnu infrastrukturu, klizišta koja se nalaze na privatnim posjedima nisu mogla biti kandidirana za tu vrstu pomoći. Iako bi svatko trebao imati osiguran svoj objekat, Grad je ipak u proračunu pokušao osigurati dio sredstava za pomoć vlasnicima u sanaciji, kaže pročelnica Vesna Ribar.

Neki vlasnici su već pristupili sanacijama, a sredstvima Grada mogu izraditi projektnu dokumentaciju ili geotehnička i geološka istraživanja, a ako imaju projektno rješenje novac mogu upotrijebiti za samu sanaciju.

U sljedećoj godini se možda izdvoje i veća sredstva, kaže Ribar, ali u ovoj nažalost to nije bilo moguće. Trenutno je sanirano oko 70 posto prometnica i klizišta u neposrednoj blizini nerazvrstanih cesta.

Stalno se pojavljuju i nova klizišta u neposrednoj blizini i javnih objekata, a veseli vijest da su i Hrvatske vode pokrenule inicijativu sanacije klizišta na obalama rijeka, tako da bi trebao biti riješen problem u Zadobarju i na Kupi.

Više informacija o javnom pozivu http://www.karlovac.hr/news.aspx?newsID=3583&pageID=57