29 pomoćnika u nastavi završilo edukaciju za rad u 9 karlovačkih škola

KARLOVAC – Čak 29 pomoćnika u nastavi počelo je raditi u 9 karlovačkih škola. Pomoćnici rade s 31 učenikom u osnovnim školama Banija, Braća Seljan, Dragojla Jarnević, Dubovac, Grabrik, Rečica, Švarča, Skakavac i Turanj. Projekt vrijedan oko milijun i 150 tisuća kuna sufinanciran je iz Europskog socijalnog fonda, dok je oko 90 tisuća kuna u projekt uložio Grad Karlovac.

Pomoćnici u nastavi koji će pomagati 31-om učeniku u karlovačkim školama bit će zaposleni do kraja kolovoza do kada traje projekt. Pomoćnici su u sklopu projekta “Škola za sve uz pomoćnike u nastavi” izabrani iz baze nezaposlenih, te su educirani i osigurano im je stručno praćenje u radu.

– Ovim projektom Grad Karlovac ide u smjeru inkluzivnosti učenika s teškoćama u redovni odgojno-obrazovni sustav. Tome težimo već dugi niz godina i ovi projekti nam pomažu da tu priču i realiziramo, kazala je gradska pročelnica Andreja Navijalić.

Priznanja za završenu edukaciju primilo je danas 17 pomoćnika u nastavi, a kako izgleda rad pomoćnika pokušala je dočarati pomoćnica u nastavi Jure Jurčevića, Mia Krklec.

– Ja radim s Jurom od prošle školske godine i mislim da je u cijeloj ovoj priči najveći naglasak na Jurin uspjeh. On je ostvario s prošlom školskom godinom odličan uspjeh i hvala njemu i njegovim roditeljima na suradnji, naglasila je Krklec.

Radom s pomoćnicom u nastavi zadovoljan je i sam Jura, koji je presretan što ima Miju uz sebe u školi.

Potvrde o završetku edukacije pomoćnicima u nastavi podijelio je gradonačelnik Damir Jelić, koji im je zahvalio na poslu koji rade, te pohvalio one koji su radili na ovom projektu.

– Kad gledam ovaj projekt s 29 ljudi koji su našli jedan privremeni smisao svog života kroz egzistenciju, a opet na najbolji mogući način u radu s djecom koja traže posebno pažnju, mogu biti samo zahvalan. Kako vama koji radite kao pomoćnici u nastavi, tako svim stručnim službama koje vam daju snagu i našim školama i onima koji su osjetili da Grad Karlovac može napisati takav projekt, zaključio je gradonačelnik.

Jedina škola koja nije uključena u projekt je osnovna škola Mahično, i to samo iz razloga što školu ne pohađa niti jedno dijete s poteškoćama, a kojem bi trebao pomoćnik u nastavi.