Dodijeljene diplome polaznicama tečaja za geronto-domaćice

DUGA RESA – Karlovačka županija jedna je od najstarijih u Hrvatskoj. Stoga su potrebe starijeg stanovništva za pomoći u domaćinstvu vrlo velike. Slična je situacija i u susjednoj Sisačko-moslavačkoj županiji. Prepoznala je to Lokalna akcijska grupa Vallis Colapis, koja je projekt ” Koordinacija za pružanje socijalnih usluga Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije” kandidirala na jedan od natječaja EU i za njegovo provođenje osigurala 100 tisuća eura iz Europskog socijalnog fonda.

LAG Vallis Colapis ovaj projekt provodi u partnerstvu s Caritasom Sisačke biskupije, Gradskim društvom Crvenog križa iz Duge Rese te udrugom Sveti Martin iz Pisarovine. U sklopu projekta najprije je odabrano 25 organizacija koje u seoskim sredinama pružaju socijalne usluge starima i nemoćnima, kao i osobama s invaliditetom. Potom je 25 volonterki završilo tečaj za geronto-domaćice, koji će im kao dodatna kvalifikacija biti upisan u radnu knjižicu. Diplome koje su im danas uručene priznaju se i u ostalim zemljama EU.

Projekt Koordinacija za pružanje socijalnih usluga Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije potrajat će do kraja godine, a u LAG-u Vallis Colapis najavljuju i nastavak aktivnosti vezano uz ovu problematiku.