Radi se na proširenju turističke sezone

KARLOVAC – Pozicionirati Hrvatsku kao zemlju koja izvan glavne turističke sezone nudi posebne, autentične i privlačne turističke proizvode, kreirati nove motive dolaska i turističke proizvode za različite potrošačke segmente i omogućiti produženje turističke sezone ciljevi su lani pokrenutog projekta “Hrvatska 365” Hrvatske turističke zajednice. Jedna od destinacija koja je osmišljena radi ostvarenja toga cilja je “Zeleno srce Hrvatske”, koje obuhvaća područje Karlovca, Ozlja i Ribnika.

Što je sve do sada učinjeno u sklopu projekta moglo se čuti na forumu koji je održan u restoranu Panorama.

– Vino i gastronomija, aktivni odmor i cikloturizam te kulturni turizam glavni su sadržaji koje turistima nudi destinacija “Zeleno srce Hrvatske”. Kako bi ponuda bila što kvalitetnije osmišljena, formirana su tri proizvodna tima, svaki za jedno područje za koje je ocijenjeno da ima potencijala za turistički razvoj – rekla nam je voditeljica PPS kluba Tihana Bakarić.

Sve ove aktivnosti trebale bi rezultirati povećanjem broja dolazaka turista u Hrvatsku u razdoblju pred i posezone za 1 milijun do 2020. godine. No posla je još mnogo, svjesni su turistički djelatnici.

Prigodno, za sudionike foruma organizirana je degustacija vina proizvedenih na području destinacije, kao i prezentacija posve originalnih slastica – prvih karlovačkih povijesnih torti Karoline, Lujzijane i Jozefine.