web karijera 1160*120
web struka 1160*120

Udruga Zvončići slavi pet godina rada

KARLOVAC – Karlovačka Udruga za djecu s teškoćama u razvoju Zvončići danas slavi peti rođendan. U tih pet godina, turbulentno se radilo i trenutno pružaju razne oblike terapija za 108 korisnika, tako da se ponekad i ne stigne razmišljati o rezlutatima, ali kada se podvuče crta, iza udruge su 53 odobrena projekta i tri programa.

– Sve ono što smo do sada napravili došla su vidjeti djeca vrtića Četiri rijeke koji su sudjelovali u radionici pod nazivom “Senzorna integracija i igra” koja je namijenjena upravo djeci predškolskog i školskog uzrasta kako bi se osvijestila važnost igre koja kod djeteta izaziva radost, kroz emocionalnu važnost potiče motiviranost za novo istraživanje, igru, učenje i promjenu ponašanja, a sve se odvijalo u senzornom kabinetu, ispričala nam je predsjednica Udruge Snježana Čop.

Ono što Udruzi sada predstavlja problem je nemogućnost prijavljivanja na europske fondove jer za sada natječaji postoje samo za odrasle, a ne za djecu. Nadaju se da će se i ova situacija riješiti jer snove koje su sanjali prije pet godina, kada su vidjeli što djeci s teškoćama treba, a nemaju, htjeli su osigurati u našem okruženju i uspjeli zahvaljujući projektima i brojnim donatorima kojima se iz Udruge i ovim putem neizmjerno zahvaljuju.