Predstavljeni rezultati projekta “Jedan, dva, tri – uključi se i ti”

KARLOVAC – Nerazvijenost civilnog sektora u ruralnim područjima na području Karlovačke županije bio je glavni problem koji je projektom „Jedan, dva, tri uključi se i ti!” pokušala riješiti Udruga za lokalni razvoj „Turbina promjena”. Projekt je proveden u suradnji s općinom Plaški, a financiran je putem Europskog socijalnog fonda i ureda za Udruge Vlade RH, u ukupnoj vrijednosti gotovo 200 tisuća kuna.

Ideja za pokretanjem projekta „Jedan, dva, tri, uključi se i ti!” nastala je suradnjom „Turbine promjena” i općine Plaški. Cilj je bio osposobiti organizacije civilnog društva u Karlovcu i Plaškom za pozitivne društvene promjene, a ciljana skupina bilo je petnaestero mladih, stalnih članova udruge „Turbina promjena”, kao i novih osoba koje su u projekt uključene kao volonteri.

Aktivnosti projekta provedene su s ciljem jačanja kapaciteta udruge za rad s volonterima, identificiranja mladih osoba u Plaškom kojima bi se osigurala potrebna znanja i vještine vezane uz menadžment volontera, osposobljavanje za pisanje projekata financiranih iz nacionalnih i EU izvora, te osnovna znanja iz funkcioniranja civilnog sektora i osnovnih vještina za rad u zajednici. Provedbom projekta nastojala se osigurati i podrška javnog sektora organizacijama civilnog društva.

U udruzi ističu da su zadovoljni ostvarenim rezultatima. Neki od njih su izrađena bazu volontera, provedena edukaciju članova udruge i volontera, osnovana podružnica udruge u općini Plaški, osiguran prostor za rad mladih u općini Plaški, izrađena Internet pod-stranica udruge „Turbina promjena” i pokrenuto informiranje putem društvenih mreža.

Projekt završava 28. prosinca, a u udruzi ističu da će nastaviti podupirati jačanje organizacija civilnog društva, te osposobljavanje mladih i nakon njegova završetka.