Resoru Ministarstva socijalne politike i mladih potreban redizajn

Udruga djece s teškoćama u razvoju Zvončići osnovana je u svrhu unapređenja kvalitete života djece s teškoćama u razvoju grada Karlovca i Karlovačke županije. U svojem radu članovi ove udruge svakodnevno se suočavaju s problemima a najveći su naravno oni birokratski koji su udrugama poput ove onemogućili dobivanje novca iz europskih fondova.

Snježana Čop, predsjednica Udruge djece s teškoćama u razvoju Zvončići ističe: ”Ministarstvo socijalne politike i mladih udrugama pomaže što se tiče domaćih projekata, no toliko željeni EESF koji toliko čekamo i tolike su najave za velike novce i da se udruge otvore prema ovom fondu, udrugama poput Zvončića je zatvoren. Razlog je taj što je omogućena dodjela sredstava samo za ustanove ne i za udruge koje se bave s problemima djece. Prijaviti se mogu samo udruge koje se bave problemima odraslih, čije se aktivnosti svode na zapošljavanje. Mi svoju djecu ne možemo zaposliti jer mi njima nudimo rehabilitaciju a što ne možemo prijaviti na natječaje. Danas sutra ovakve udruge će izumrijeti a one pak trebaju da se rađaju i da se šire.” Rješenje ne postoji, jer kako Čop, koja je član radnog tima za ranu intervenciju RH, tvrdi povjerenstva se samo imenuju a rješenje mijenjaju kako Vlade RH dolaze i odlaze. Dodaje kako je za ovaj problem kriva Hrvatska sama i zakonodavstvo koje onemogućuje prijavu na natječaje udrugama poput ove jer kako navodi u Bugarskoj, Rumunjskoj i Poljskoj njihove kolege nemaju ove probleme.

Ministrica socijalne politike i mladih Bernardica Juretić na sastanku u prostorijama Saveza udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije složila se s predstavnicima udruga da probleme poput ovog ali i druge je potrebno rješavati no nakon evaulacije rada udruga. Ministrica je mišljenja da osim Zakona o socijalnoj skrbi i Obiteljskog zakona treba izmijeniti cjelokupni resor ali i nasljeđeni mentalitet.

”U biti resor treba po nekakvoj mojoj procijeni kompletno redizajnirati, naravno da je dijelom za nered i šumove u komunikaciji rada resora Zakon o socijalnoj skrbi kao i Obiteljski zakon koji je napravio veliki kaos i pometnju u struci. No, mislim da pomalo moramo mijenjati svoje mentalitete jer nažalost još uvijek imamo puno socijalističkog mentaliteta u našoj glavi kao i radnih navika koje treba promijeniti.”

Tehnička ministrica Bernardica Juretić u društvu pomoćnice ministrice Maje Vučinić Knežević te kandidatkinja HDZ-a za VII. izbornu jedinicu, Marije Jelkovac i Hrvojke Božić, obišla je još Centar za beskućnike na Gazi i kuću svetog Josipa na Gradcu.