Montessori radionica u Dječjem vrtiću Četiri rijeke

U organizaciji Dječjeg vrtića Četiri rijeke u područnom odjelu vrtić Švarča održana je radionica druženja roditelja, djece i odgojitelja prilikom otvaranja novog programa Montessori jaslica.

Montessori pedagogija je obilježena idejom ”Pomozi mi da to učinim sam.” Djeca do 3 godine kroz niz vježbi, polazeći od konkretnog k apstraktnom, pomoću posebno načinjenog pribora i pripremljenog okružja uistinu uče sama. Montessori odgojitelj ne poučava djecu, već ih prati i pomaže da individualno u vlastitom ritmu usvajaju vježbe za poticanje samostalnosti, razvijaju svoje osjetilne sposobnosti, usvajaju osnovna znanja iz jezika i matematike. Sve to postiže se kroz Montessori pribor koji je podijeljen na pet područja.

Cilj ovog programa je provođenjem odgojno-obrazovnog rada prema Montessori metodi ostvariti uvjete za cjelovit razvoj djeteta, omogućiti neometani razvoja svih njegovih potencijala i talenata te aktivno učenje u svim situacijama. Pritom je poseban naglasak stavljen na razvoj neovisnosti, samopouzdanja, emotivne stabilnosti, motivacije i  odgovornosti djece.

Ovakav cilj postavlja pred odgojitelja zahtjev za dobrim poznavanjem djetetovih interesa i  razvojnih mogućnosti. Zadatak odgojitelja je omogućiti djetetu samostalno djelovanje, razmišljanje i istraživanje. Individualan pristup djetetu podrazumijeva mogućnost samostalnog odabira pribora za rad, odabira s kim će dijete  raditi te koliko će dugo raditi. Rad je pritom prilagođen individualnim mogućnostima djeteta.

Zainteresiranost roditelja za ovaj program je bila velika i grupa je popunjena usprkos većoj cijeni od standardnog vrtića.