Svjetski dan fizioterapije – ukazano na važnost fizičke aktivnosti u trećoj dobi

Više od trećine osoba starijih od 70 godina ne slijedi upute o redovnoj fizičkoj aktivnosti. Starenje neminovno uzrokuje poteškoće u kretanju, čime se smanjuje kvaliteta života, no upravo fizičkom aktivnošću moguće je znatno odgoditi taj proces. Zato moto ovogodišnjeg Međunarodnog dana fizioterapije glasi “Dodajmo život godinama”.

Zašto je fizioterapija važna u starijoj dobi? Odgovor na ovo pitanje mogli su danas doznati korisnici karlovačkog Doma za starije i nemoćne Sveti Antun, gdje je povodom Međunarodnog dana fizioterapije održano nekoliko predavanja na ovu temu, kao i pokaznih vježbi.

Dok korisnici Doma imaju organizirane aktivnosti, činjenica je da starije osobe koje žive u samostalnim kućanstvima nemaju na raspolaganju brojne mogućnosti. No ipak svijest o važnosti kretanja i fizičke aktivnosti u trećoj dobi s godinama raste.

Jedna od promoviranih aktivnosti je nordijsko hodanje, koje se preporučuje svim dobnim skupinama, pa tako i starijim osobama. Osim nordijskog hodanja, predstavljena je i joga za starije, a vježbe za starije osobe demonstrirali su i učenici medicinske škole koji se školuju za fizioterapeute. Osim koristi koju fizička aktivnost ima za pojedinca, bitno je razvijati i svijest o tome da je dugoročno riječ o štednji u zdravstvenom sustavu, budući da održavanje ljudi aktivnima i samostalnima što je dulje moguće u konačnici smanjuje trošak zdravstvene skrbi.