Završen još jedan projekt Ženske grupe Korak

Završen je projekt “Siguran put ka neovisnom življenju” kojeg je provodila Ženska grupa Korak u partnerstvu s gradom Karlovcem. Kroz projekt vrijedan 885 tisuća kuna prošlo je 30 žena koje su sada psihološki i ekonomski ojačane.

Brošura “Poruke onih koje su odlučile reći ne” jedan je od rezultata projekta, a donosi priče 12 žena, sudionica projekta, koje su bile dovoljno hrabre da s ostalima podijele svoja iskustva.

U cilju jačanja žena psihološki i ekonomski u Koraku se provode svi projekti, a i u ovome je važna bila suradnja s gradom, koji je na korištenje ženama ustupio stan.

Treba puno truda da bi priče imale sretan završetak, a zahvaljujući ovom projektu neke su žene ipak uspjele pronaći novi početak i motivirati Žensku grupu Korak na nove, slične projekte.